SOUTĚŽ

Účelem této urbanistické soutěže je identifikovat a odměnit nejlepší návrh pro řešené území. Vítěz by měl představit komplexní, ekonomicky proveditelnou, ekologicky udržitelnou a sociálně spravedlivou vizi revitalizace území, která bude motivovat klíčové aktéry území k její realizaci.

VÍCE →

ÚZEMÍ

Florenc se nachází asi 1 000 m východně od Staroměstského náměstí, na rozhraní Nového Města (městská část Praha 1) a Karlína (městská část Praha 8). Jeho současný charakter je utvářen dopravní infrastrukturou včetně Ústředního autobusového nádraží Florenc, vlakového Masarykova nádraží a pražské severo-jižní magistrály. Zároveň je to největší brownfield v centru hlavního města.

VÍCE →

NÁVRHY

Do soutěže se přihlásilo celkem 57 týmů, ze kterých porota, na základě jejich portfolií, vybrala pět účastníků soutěže. Ti připravili koncept revitalizace pro první fázi soutěže. Po 2. soutěžním workshopu pak porota vybrala tři týmy, které postoupily do 2. fáze soutěže. Z nich porota vybrala vítězný návrh.

VÍTĚZNÝ NÁVRH →

PARTICIPACE

Výsledky soutěže bylo možné ovlivnit ve dvou fázích. Během jara bylo shromážděno hodnocení současného stavu tedy jak obyvatelé a návštěvníci vnímají současné hodnoty a problémy Florence. Od 16. listopadu pak byly vystaveny soutěžní návrhy k veřejné konzultaci, která proběhla před hodnotícím zasedáním poroty soutěže.


ZAPOJTE SE →

KONTAKT

Dotazy účastníků soutěže
Dorotea Cimburová
ONplan
cimburova@onplanlab.com
+420 608 694 909

Mediální dotazy
Petr Návrat
ONplan
navrat@onplanlab.com
+420 608 705 405