Zapojení veřejnosti a hlavních aktérů území do soutěže

Kdy se mohla zapojit veřejnost?

Místní obyvatelé, živnostníci, zaměstnanci místních firem a další uživatelky a uživatelé území mají svoji jedinečnou zkušenost s Florencí a jejím okolím. Dobře znají hodnoty a problémy území, které mohou být pro každou demografickou skupinu a každý typ uživatelů jiné.

Výsledky soutěže bylo možné ovlivnit ve dvou fázích. Během jara bylo shromážděno hodnocení současného stavu, tedy jak obyvatelé a návštěvníci vnímají současné hodnoty a problémy Florence. Na podzim pak byly vystaveny soutěžní návrhy k veřejné konzultaci, která proběhla před hodnotícím zasedáním poroty soutěže.

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE
A. SHROMÁŽDĚNÍ INFORMACÍ O ÚZEMÍ
březen 2021
duben 2021
1. FÁZE SOUTĚŽE
květen 2021
červen 2021
červenec 2021
srpen 2021
2. FÁZE SOUTĚŽE
B. VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHŮ
září 2021
říjen 2021
listopad 2021
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
prosinec 2021
A

SHROMÁŽDĚNÍ INFORMACÍ O ÚZEMÍ – PODKLAD SOUTĚŽE (jaro 2021)

Jak jste se mohli zapojit?

On-line dotazník s mapou: Respondenti se prostřednictvím on-line dotazníku podělili o své hodnocení současného stavu Florence, co je zde hodnotné, co je třeba vylepšit. Dotazník bylo možné vyplnit od 21. dubna do 5. května. 

Osobně na infostánku na Florenci: Obyvatelé i návštěvníci území mohli o soutěži diskutovat s organizátory soutěže na informačním místě a podělit se s nimi o své postřehy. 

Informační místo bylo otevřeno od 21. do 30. dubna v těchto časech:

Po – Čt: 13:00 – 18:00
Pá: 11:00– 16:00

Jak byly postřehy využity?

Všechny postřehy a komentáře byly shrnuty do publikace „Informace o území“, kterou obdrželi účastníci soutěže před prvním soutěžním workshopem. Staly se tak jedním z podkladů soutěžících při tvorbě urbanistických návrhů. Zprávu ze zapojení veřejnosti před soutěží si můžete stáhnout níže.

B

VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHŮ (podzim 2021)

Jak jste se mohli zapojit?

Druhá možnost, jak se zapojit do průběhu soutěže, byla na podzim. Soutěžní týmy odevzdaly návrhy urbanistické studie v polovině listopadu. Následně byly všechny návrhy představeny na výstavě a veřejnost měla možnost ke každému návrhu podat komentář. 

Jak byly mé komentáře využity?

Všechny komentáře k návrhům byly následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a vybrání vítěze soutěže.

Konzultační skupina

Členy konzultační skupiny jsou firmy, spolky, kulturní nebo vzdělávací instituce, která působí v zájmovém území soutěže, nebo expertky a experti se zájmem o rozvoj tohoto území. Konzultační skupiny byla sestavena na základě nominací pracovní a řídící skupiny pro přípravu soutěže a zahrnuje asi 50 organizací nebo jednotlivců.  

Se členy konzultační skupiny byl konzultován dokument Informace o území, který pro účastníky soutěže připravila pracovní skupiny pro přípravu soutěže jako hlavní soutěžní podklad. Zprávu z konzultace publikace Informace o území si můžete stáhnout níže. 

Debata v Centru architektury a městského plánování

V rámci zapojení veřejnosti proběhla 17. 5. 2021 veřejná debata v Centru architektury a městského plánování IPR Praha. Cílem diskuze bylo seznámit veřejnost s hlavními tématy urbanistické soutěže, jejím průběhem, diskutovat nad problematikou rozvoje tohoto klíčového dopravního uzlu a očekávanými výsledky soutěže. Diskuse se zúčastnili zástupci zadavatelů, hlavního města Prahy, organizátora soutěže, členové poroty, experti dopravního plánování a památkové péče. Diváci živého on-line přenosu měli možnost položit diskutujícím své dotazy.
Praha zítra: Večer s vítězem soutěže Florenc 21

1. prosince 2021 proběhla v Centru architektury a městského plánování / IPR Praha akce pro veřejnost, jejímž cílem bylo představit nejen vítězný návrh týmu 24 (UNIT architekti, A69 – architekti a Marko&Placemakers), ale i týmy umístěné na společném druhém místě. Akce se zúčastnili všichni tři finalisté soutěže, zástupce organizátora soutěže a členové poroty (Petr Hlaváček a Pavel Hnilička). Po prezentacích všech tří týmů proběhla diskuze s vítězným týmem a organizátorem soutěže, během které měli diváci možnost pokládat své dotazy.