Zapojení veřejnosti a hlavních aktérů území do soutěže

Debata v Centru architektury a městského plánování

V rámci zapojení veřejnosti proběhla 17. 5. 2021 veřejná debata v Centru architektury a městského plánování IPR Praha. Cílem diskuze bylo seznámit veřejnost s hlavními tématy urbanistické soutěže, jejím průběhem, diskutovat nad problematikou rozvoje tohoto klíčového dopravního uzlu a očekávanými výsledky soutěže. Diskuse se zúčastnili zástupci zadavatelů, hlavního města Prahy, organizátora soutěže, členové poroty, experti dopravního plánování a památkové péče. Diváci živého on-line přenosu měli možnost položit diskutujícím své dotazy.

Kdy se může zapojit veřejnost?

Místní obyvatelé, živnostníci, zaměstnanci místních firem a další uživatelky a uživatelé území mají svoji jedinečnou zkušenost s Florencí a jejím okolím. Dobře znají hodnoty a problémy území, které mohou být pro každou demografickou skupinu a každý typ uživatelů jiné.

Výsledky soutěže můžete ovlivnit ve dvou fázích. Během jara bylo shromážděno hodnocení současného stavu tedy jak obyvatelé a návštěvníci vnímají současné hodnoty a problémy Florence. Na podzim pak budou vystaveny soutěžní návrhy k veřejné konzultaci, která proběhne před hodnotícím zasedáním poroty soutěže.

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE
A. SHROMÁŽDĚNÍ INFORMACÍ O ÚZEMÍ
březen 2021
duben 2021
1. FÁZE SOUTĚŽE
květen 2021
červen 2021
červenec 2021
srpen 2021
2. FÁZE SOUTĚŽE
B. VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHŮ
září 2021
říjen 2021
listopad 2021
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
prosinec 2021
A

SHROMÁŽDĚNÍ INFORMACÍ O ÚZEMÍ – PODKLAD SOUTĚŽE (jaro 2021)

Jak jste se mohli zapojit?

On-line dotazník s mapou: Respondenti se prostřednictvím on-line dotazníku podělili o své hodnocení současného stavu Florence, co je zde hodnotné, co je třeba vylepšit. Dotazník bylo možné vyplnit od 21. dubna do 5. května. 

Osobně na infostánku na Florenci: Obyvatelé i návštěvníci území mohli o soutěži diskutovat s organizátory soutěže na informačním místě a podělit se s nimi o své postřehy. 

Informační místo bylo otevřeno od 21. do 30. dubna v těchto časech:

Po – Čt: 13:00 – 18:00
Pá: 11:00– 16:00

Jak byly postřehy využity?

Všechny postřehy a komentáře byly shrnuty do publikace „Informace o území“, kterou obdrželi účastníci soutěže před prvním soutěžním workshopem. Staly se tak jedním z podkladů soutěžících při tvorbě urbanistických návrhů. Zprávu ze zapojení veřejnosti před soutěží si můžete stáhnout níže.

B

VEŘEJNÁ KONZULTACE NÁVRHŮ (podzim 2021)

Jak se budu moci zapojit?

Druhá možnost, jak se zapojit do průběhu soutěže, bude na podzim. Soutěžní týmy odevzdají návrhy urbanistické studie v polovině listopadu. Následně budou všechny návrhy představeny na výstavě a veřejnost bude mít možnost ke každému návrhu podat komentář. 

Jak budou mé komentáře využity?

Vaše komentáře k návrhům budou následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a vybrání vítěze soutěže.

Konzultační skupina

Členy konzultační skupiny jsou firmy, spolky, kulturní nebo vzdělávací instituce, která působí v zájmovém území soutěže, nebo expertky a experti se zájmem o rozvoj tohoto území. Konzultační skupiny byla sestavena na základě nominací pracovní a řídící skupiny pro přípravu soutěže a zahrnuje asi 50 organizací nebo jednotlivců.  

Se členy konzultační skupiny byl konzultován dokument Informace o území, který pro účastníky soutěže připravila pracovní skupiny pro přípravu soutěže jako hlavní soutěžní podklad. Zprávu z konzultace publikace Informace o území si můžete stáhnout níže.