Soutěž

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽNÍHO WORKSHOPU
Příjem žádostí o účast a portfolií
do 26. dubna 2021 17:00 SELČ
Porota vybere 5 týmů.
1. FÁZE SOUTĚŽE
1. soutěžní workshop
31. května 2021
Odevzdání konceptu
16. srpna 2021
2. soutěžní workshop
30. srpna 2021
2. FÁZE SOUTĚŽE
Odevzdání návrhu
15. listopadu 2021
3. soutěžní workshop
30. listopadu 2021
VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
16. listopadu až 20. prosince 2021
ODMĚNY
Účastníci 1. fáze
40.000 EUR
Účastníci 2. fáze
40.000 EUR
Vítěz
+ 40.000 EUR

ZADÁNÍ SOUTĚŽE

Účelem této urbanistické soutěže je identifikovat a odměnit nejlepší návrh pro řešené území. Vítěz by měl představit komplexní, ekonomicky proveditelnou, ekologicky udržitelnou a sociálně spravedlivou vizi revitalizace území, která bude motivovat klíčové aktéry území k její realizaci.

Řešená oblast se skládá ze samotného řešeného území (červená) a přilehlé interakční zóny (zelená) a indikační zóny (modrá).

Vítěz soutěže bude následně pověřen rozpracováním návrhu do urbanistické studie s regulačními prvky pro řešené území (červená zóna), která bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a nástroj koordinace procesu revitalizace území.

Návrhy v interakční a indikační zóně (zelená a modrá) představí portfolio idejí jako podklad pro koordinovaný rozvoj území a rozhodování samosprávy o možnostech případné revitalizace území.

V následujících fázích zváží Masaryk Station Development oslovení účastníků soutěže při výběru architektů pro jednotlivé projekty v dané oblasti.

Mezi klíčové body zadání patří:

Další podrobnosti najdete v dokumentu Zadání soutěže. Mapové podklady v digitální podobě spolu s publikací „Informace o území“, která rozšiřuje a upřesňuje informace uvedené v Zadání soutěže, budou poskytnuty účastníkům pozvaným do 1. fáze soutěže.

Zadání ke stažení

POROTA

NEZÁVISLÁ ČÁST POROTY
Řádní členové (6)
Náhradníci
Winy Maas
Fokke Moerel
Kees Christiaanse
Till Rehwaldt
Matthew Carmona
Martina Forejtová
Pavel Hnilička
Štěpán Valouch
Regina Loukotová
 
Michal Sedláček
 
ZÁVISLÁ ČÁST POROTY
Řádní členové (5)
Náhradníci
Lenka Burgerová
hl. m. Praha
Petr Hlaváček
1. náměstek primátora hl. m. Prahy
Jaromír Hainc
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Tomáš Murňák
hl. m. Praha
Petr Palička
Penta Real Estate
Luboš Križan
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Tomáš Ctibor
4ct / ČSAD Praha Holding
Dušan Ševela
Penta Real Estate
Tomáš Hřebík
Městská část Praha 8
Pavel Vráblík
ČSAD Praha Holding
 
Klára Filaunová
4ct / ČSAD Praha Holding
 
Petr Hejma
Městská část Praha 1