Florenc 21 - mezinárodní soutěž, do které se mohou zapojit i Pražané

Okolí autobusového nádraží na Florenci projde v budoucnu zásadní proměnou. Na konci března vyhlásili většinoví majitelé pozemků, ČSAD Praha holding a Masaryk Station Development, společně s hlavním městem Praha, mezinárodní urbanistickou soutěž, která přinese návrh na možnou podobu lokality již před koncem tohoto roku. Místo má do budoucna sloužit jak místním obyvatelům tak i cestujícím.. Pražané i návštěvníci města se mohou vyjádřit buďto formou online dotazníku či v infostánku přímo na místě. Výsledky šetření se stanou jedním z podkladů soutěžících při tvorbě návrhů.

Lokalitu pražské Florence, kterou tvoří několik nefunkčních transformačních ploch, čeká proměna. Mezinárodní soutěžní workshop určí podobu uspořádání celého území a zapojí do procesu všechny zainteresované aktéry v čele s hlavním městem, městskými částmi Praha 1 a Praha 8 nebo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Do 26. dubna mohou týmy architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních expertů z celého světa zasílat přihlášky do soutěže. Odborná mezinárodní porota z nich následně vybere 5 týmů, které se soutěže zúčastní. 

Od 21. dubna do 5. května  se však k území může vyjádřit i veřejnost. Zapojit se může buďto vyplněním online dotazníku či přímo na místě v informačním stánku na Florenci, kde se zároveň dozvíte podrobnosti o všech záměrech v území i o chystané soutěži. Informační stánek bude do 26. dubna při vstupu do nové odbavovací haly ÚAN Florenc a od 27. dubna bude přemístěn přímo na křižovatku ulic Sokolovská a Ke Štvanici. 

Postřehy a komentáře veřejnosti budou shrnuty do publikace „Informace o území“, kterou obdrží účastníci soutěže před prvním soutěžním workshopem. Stanou se tak jedním z podkladů soutěžících při tvorbě urbanistických návrhů.

Další fáze zapojení veřejnosti čeká Pražany v druhé polovině listopadu, kdy budou všechny návrhy představeny na výstavě a veřejnost bude mít možnost ke každému návrhu podat komentář. Tyto komentáře budou následně zpracovány do zprávy pro porotu soutěže jako jeden z podkladů pro hodnocení návrhů a vybrání vítěze soutěže.

V porotě soutěže zasednou špičky světové architektury jako je Winy Maas, zakladatel kanceláře MVRDV, či slavný holandský urbanista Kees Christiaanse, jehož kancelář KCAP se podílela na čtvrti HafenCity v Hamburku. V porotě je i profesor urbanismu z londýnského The Bartlett Matthew Carmona, který se zabývá nejen tzv. place makingem, ale i tím, jak co nejefektivněji zorganizovat urbanistickou soutěž, což není v globálních městech s množstvím protichůdných zájmů jednoduché. 

Informační stánek Florenc 21

21. – 30. dubna 2021

Po – Čt: 13:00 – 18:00

Pá: 11:00– 16:00

On-line dotazník a další informace jsou dostupné na stránkách soutěže  www.florenc21.eu.

zdroj: IPR Praha, ONplan